نشان‌های لاک‌پشت پرنده

انواع نشانها

۱) نشان ویژه: نشان ویژه از فلز مس ساخته شده و به رنگ مسی است. این نشان، برخلاف دیگر نشان‌های لاک‌پشت پرنده، که به یک اثر اهدا می‌شوند، به خاطر مجموعه‌ی فعالیت‌های یک فرد در طول سال‌ها اعطا می‌شود. این نشان به پیشکسوت‌ها و چهره‌های مؤثری اهدا می‌شود که فعالیت‌هاشان در راستای معیارهای لاک‌پشت پرنده باشد.

شرط اهدای نشان ویژه کسب دست‌کم دو سوم آرا در جلسه‌ی هیئت داوران است.

۲) نشان طلایی: این نشان هم از فلز مناسب ساخته و طلاکاری شده است و به بهترین کتاب‌هایی اهدا می‌شود که دست‌کم دو سوم از اعضای هیئت داوران به آن‌ها رأی بدهند. طبق اصول لاک‌پشت پرنده، در هر سال، حداکثر سه کتاب نشان طلایی دریافت می‌کنند.

۳) نشان نقرهای: این نشان نیز از فلز مناسب ساخته و نقره‌کاری شده است و هر سال به کتاب‌هایی اهدا می‌شود که براساس معیارهای لاک‌پشت پرنده شایسته‌ تقدیر شناخته شوند و دو سوم داوران حاضر در جلسه به آن‌ها رأی بدهند.

۴) یاد: هر سال، در صورت امکان، از کتابی که در دوره‌ی انتشار خود دیده نشده، اما در سال‌های بعد ارزش و اهمیت آن شناخته شده است، با بیان دلایل یاد خواهد شد.