افسانه‌های مردم

 «افسانه‌های ملل» مجموعه افسانه‌هایی است از پنج قاره که نشر پنجره آن را منتشر کرده است. در این مجموعه بیست جلدی، هر کتاب به افسانه‌های یک کشور اختصاص یافته است، کشورهایی از فرهنگ‌های مختلف.
افسانه‌های مردم، سالیان دراز نسل به نسل گشته و به امروز رسیده است تا در داستان‌هایی کوتاه برای کودکان و نوجوانان روایت شود. شاید هدف از چاپ افسانه‌هایی این چنین، آشنایی با خلق و خو، خواسته‌ها، نگرش‌ها، ارزش‌ها و تمام آن چیزهایی است که سبب تفاوت مردمان سرزمین‌های گوناگون می‌شود؛ تفاوت‌هایی که منشاء اختلاف عقیده‌هاست و یا شباهت‌هایی که مردمان را به هم نزدیک می‌کند.
شاید این تنها دلیلی نباشد که خواندن این افسانه‌ها را توجیه کند. کودک یا نوجوان بعد از خواندن هر افسانه، غرق در دنیایی می‌شود که پر از جذابیت است؛ جذابیت‌هایی رنگارنگ از سراسر جهان، با زندگی‌ها و طبیعت و زبان‌های مختلف.
خواندن افسانه‌های مردم قطب شمال، سردی و تنهایی مردمانی را روایت می‌کند که در ایگلو‌ها زندگی می‌کنند و این اتفاق، در کشور چین به شکل دیگری می‌افتد. مردمان کشور ۷۲ مذهب –هندوستان– هزاران حرف برای گفتن دارند. مردمان ایتالیا، از تنوع فضا برخوردارند و این موضوع در افسانه‌هایشان بازتاب دارد.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، تنوع و تکثر نگاه در عین تکرار است. خواندن مجموعه «افسانه‌های ملل» از لهستان و کره تا روسیه و ایران، فرصت خوبی است که شباهت‌ها نیز همراه با تفاوت‌ها شناخته شوند. این کتاب‌ها برای نوجوانان می‌تواند جذاب باشد؛ زیرا در هر کتاب، گوشه‌هایی از فرهنگ‌ سرزمین‌هایی مطرح می‌شود که ما اغلب آن‌ها را نمی‌شناسیم. ماجراهای این افسانه‌ها می‌تواند از ما خیلی دور باشد، یا همچون اتفاقی کوچک و گذرا مانند کمک به حیوانی در سرمای زمستان، با آن روبه‌رو شده باشیم. شاید همین دوری و ناآشنایی است که آن‌ها را جذاب‌تر می‌کند.

مجموعه افسانه‌ها و قصه‌های ملل
گروه نویسندگان
گروه مترجمان
نشر پنجره

· 17 بهمن، 1393

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *