تقابل‌ها و کشمکش‌ها

پیش از بستن چمدان، روایت زندگی دو دختر نوجوان است که به گونه‌ای اتفاقی، در اوج کلنجار با مشکلات زندگی سر راه یکدیگر قرار می‌گیرند. گلی در ثبات مطلق و زندگی‌اش توأم با آرامش و خوشبختی است که ناگهان، حادثه‌ای همه چیز را در هم می‌ریزد. از آن طرف، دریا از‌‌‌ همان ابتدا در بحران قرار دارد و با مسائلی که عمدتاً از درون خود او نشأت می‌گیرد، دست به گریبان است. به نوعی می‌توان این گونه فرض کرد که زندگی دریا در حاشیهٔ زندگی گلی روایت می‌شود و البته گلی، فراز و فرودهای بیشتری را به نسبت دریا در طول داستان، پشت سر می‌گذارد.
پدر گلی به مادرش خیانت کرده و مادر که تاب این خیانت را ندارد، به همراه گلی خانه را ترک می‌کند و به این ترتیب، گلی که تا پیش از آن، دختری از خانوادهٔ نسبتاً مرفه بوده و تقریباً آنچه می‌خواسته در زندگی داشته، به طرفه العینی خود را در زیر بار مشکلات می‌یابد. او که تا پیش از این، سودای بازیگری در سر می‌پرورانده و تنها آرزو و دغدغه‌اش، وفای پدر به عهدش برای بردن او به تست بازیگری بوده، حالا تمام هم و غمش صرف آشتی دادن پدر و مادر و بیرون آوردن مادر از آنچه او سوء تفاهم می‌داند، می‌شود. اما خیلی زود، در مواجهه با پدر در می‌یابد که حق با مادر است و اینجاست که رویارویی با واقعیت، ضربهٔ سهمگینی بر او وارد می‌کند.
دریا اما در زندگی آرام و به زعم خودش تکراری و روزمره‌اش، دست و پا می‌زند و آنقدر در حفاظ خانه و تحت مراقبت و محبت خانواده بوده که گویی خوشی زیر دلش زده و حالا می‌خواهد به غربت برود و تنهایی را تجربه کند. او در جایی از زندگی‌اش در می‌یابد که انتخاب او، انتخاب والدین، به ویژه مادرش نیست و این البته نکته‌ای است که طیف وسیعی از نوجوانان ما امروزه با آن مواجه هستند.
هر دو نوجوان، به گونه‌ای با خود و محیط پیرامونشان در کشمکش هستند. یکی (گلی) در این کشمکش‌ها سعی دارد زندگی‌اش را‌‌‌ همان گونه که هست یا لااقل تا چند روز پیش بوده، حفظ کند و دیگری (دریا) در تب و تاب است که خود را از شرایط کنونی خارج کند و تغییری اساسی در زندگی‌اش ایجاد کند و این تقابل است که داستان را شیرین می‌کند و مواجههٔ این دو نوجوان را معنی دار. در ‌‌‌نهایت، در جایی از داستان ما به گونه‌ای حس می‌کنیم که هیچ چیز عوض نشده، اما هر دو نوجوان به این درک می‌رسند که ناگزیرند شرایطی را که در آن قرار دارند، بپذیرند. چه بسا که پس پشت ذهنشان دارند تلاش می‌کنند که رؤیا‌هایشان را به فراموشی نسپارند.

پیش از بستن چمدان
مینو کریم‌زاده
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ویراستار: شراره وظیفه‌شناس
۱۸۴ ص
۲۲۰۰ تومان

· 17 بهمن، 1393

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *