farakhan

فراخوان مقاله برای شماره‌ی سوم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

چرا در داستان‌های ایرانی شخصیت‌های ماندگار برای کودکان خلق نمی‌شوند؟ اگر از «مجید» در قصه‌های مجید نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی بگذریم، شخصیت ماندگاری که دنیای داستان ایرانی را پشت سرگذاشته و به جامعه راه پیدا کرده باشد، نمی‌توان پیدا کرد. اغلب شخصیت هایی که نوجوانان و کودکان ایرانی در داستان ها خوانده اند. غیرایرانی بوده اند. در سال‌های اخیر شخصیت‌های بی شماری مانند هری پاتر, نیکلا کوچولو، جودی، رامونا، جونی بی‌جونز، فرانکلین و…. در میان بچه‌های ایرانی شناخته شده اند. می‌توان گفت که در ادبیات کودک ساختن چنین شخصیت‌هایی بسیار مرسوم است و بسیاری از این شخصیت‌ها از دنیای داستان‌ها به تلویزیون یا سینما راه پیدا یافته اند و حتی از آنجا به دنیای تجارت و اقتصاد. با رونقی که این نوع کتاب‌ها در بازار کتاب ایران پیدا کرده اند، کوشش‌هایی از سوی نویسندگان ایرانی برای خلق چنین شخصیت‌هایی صورت می‌گیرد، اما هنوز نتیجه چندان درخشانی به دست نیامده…