farakhan

فراخوان مقاله برای شماره‌ی دوازدهم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

تشخص زبانی و لحن یکی از عناصری که قابلیت دارد تفاوت ادبیات کودک و ادبیات بزرگ‌سال را نشان دهد، «زبان» است. بحث از زبان در ادبیات کودک، محدود به بحث‌های عام زبان نمی‌شود بلکه مفاهیمی مانند «زبان کودکانه» را نیز شامل می‌شود؛ اما زبان کودکانه چه نوع زبانی است؟ زبانی که کودکان با آن سخن می‌گویند یا زبانی که کودکان آن را می‌فهمند؟ زبانی که کودکان با آن سخن می گویند، آیا ویژگی‌های مشخص و متفاوتی با زبان بزرگ‌سالانه دارد؟ اگر چنین زبانی وجود دارد، آیا تنها یک نوع زبانه کودکانه داریم یا انواع زبان‌های کودکانه وجود دارند و حتی می‌توان زبان‌های کودکانه‌ای نیز خلق کرد؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد و بخشی از بحث‌های پیچیده و جدی ادبیات کودک با پاسخگویی به همین سوالات پیش می‌رود. در کنار دیدگاه‌های متفاوت نسبت به زبان در ادبیات کودک، همواره دیدگاهی جدی نیز مطرح است که زبان کودک را زبان ساده…