farakhan

فراخوان مقاله برای شماره‌ی چهاردهم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

آیا شعر برای خردسالان ممکن است؟ از دیرباز در تعریف شعر، عنصر خیال اهمیت دارد و موسیقی تنها وجه بارز شعر نیست. برای همین در سنت شعری ما نیز بین نظم و شعر تفکیک قایل شده‌اند. کلام موزون و مقفی را نظم دانسته و کلام موزون و مقفایی را که خیال انگیز باشد، شعر نامیده‌اند. خیال را نوعی تصرف در زبان تعریف کرده‌اند، تصرفی که زبان را از ابزار ارتباط فرا‌تر می‌برد. حال پرسش اینجاست برای خردسالان که هنوز در مرحله‌ی آموزش زبان هستند، چگونه می‌توان از زبان به منزله ابزار ارتباط فرا‌تر رفت؟ آیا چنین فرا‌تر رفتنی فهم شعر را دچار اخلال نمی‌کند و آیا فراتر نرفتن، دستیابی به شعر را ناممکن نمی‌سازد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها هم می‌توان با پرسشگر همدلی کرد و شعر خردسالان را فاقد شعریت مرسوم تعریف کرد و از بازتعریف شعرخردسالان به عنوان شعری کاملا متمایز از تعریف شعر رایج سخن گفت. هم…

NO11

شماره‌ی یازدهم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد

پروندهٔ این شماره از پژوهشنامه به «سرویراستاری» اختصاص دارد و دربارهٔ مسایل، مشکلات و ویژگی‌های کتاب کودک و نوجوان ایران از این منظر بحث می‌کند. در میزگردی که با این موضوع برگزار شد، شکوه قاسم‌نیا، شاعر و نویسندهٔ نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان، مژده دقیقی، مترجمی که سرپرستی ترجمهٔ کتاب ویرایش از زبان ویراستاران از جمله فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست و ایرج ضرغام، مدیر انتشارات فاطمی که تجربهٔ کار با ویراستاران خارجی را هم در کارنامه دارد، حضور داشتند. دو مقالهٔ تألیفی و یک مقالهٔ ترجمه از دیگر مطالب این پرونده‌اند. مهدی عصاره در مقالهٔ چرا به نظام جدید آموزش ویراستار نیازمندیم؟ به آسیب‌شناسی وضعیت ویراستاری در ایران می‌پردازد و با بررسی انواع ویرایش، پیشنهادهایی برای تربیت ویراستار می‌دهد. در مقالهٔ ویراستاران کتاب تصویری پنی لاک وود از هشت نوع داستانی می‌گوید که ویراستاران معمولا علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دهند. خواندن این مقاله ضمن یادآوری اهمیت نهاد سرویراستاری در آمریکا،…