farakhan

فراخوان مقاله برای شماره‌ی پانزدهم پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

سواد ادبی، سواد خواندن «سواد خواندن» یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های انسان است. انسان بدون این مهارت در زندگی امروز با دشواری‌های بسیاری رو به رو خواهد شد. آموزش بدون داشتن مهارت خواندن به سختی ممکن خواهد بود. پایه‌ی آموزش و پرورش «سواد خواندن» است که در کنار مهارت نوشتن، مهم‌ترین هدف آموزش و پرورش ابتدایی در همه جاست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در سواد خواندن مشکل دارند، از فهم درس‌هایی مانند علوم و ریاضی نیز مشکل دارند و دانش‌آموزانی که از نظر سواد خواندن سطح بالایی قرار دارند، در درس‌های دیگر مانند علوم و ریاضی نیز موفق‌تر عمل می‌کنند. اما سواد خواندن در آموزش و پروش معمولاً به خواندن متن‌های اطلاعاتی و کسب اطلاعات محدود می‌شود و کمتر شامل خواندن ادبی که خواندنی متعالی‌تر است، می‌شود. در خواندن ادبی خواننده در جست‌و‌جوی چیزی بیشتر از اطلاعات است و خواندن خلاقانه‌تری است. آیا میان خواندن به قصد کسب اطلاعات و…