13930701

بیانیه‌ی هیئت داوران لاک‌پشت پرنده به مناسبت آغاز سال تحصیلی

به نام پروردگار کودکی درحالی که کار‌شناسان آموزش و پرورش در دنیای جدید، با به رسمیت شناختن بازی و لذت به عنوان عناصر اصلی زندگی کودکان، می‌کوشند آموزش را از حالت خشک و رسمی دور کرده و به بازی نزدیک کنند، آموزش خشک و رسمی بخش مهمی از فضای زندگی کودکان ما را تصاحب کرده است آگهی‌های رنگارنگ تلویزیونی در ازای دریافت مبالغی هنگفت، کتاب‌ها و بسته‌های آموزشی ضعیف را هم‌چون معجون‌های معجزه‌گری معرفی می‌کنند که کودکان را به نابغه‌های خلاق تبدیل خواهد کرد و متاسفانه خانواده‌های ایرانی تحت تاثیر این آگهی‌ها در مسابقه‌ای گرفتار شده‌اند که قربانیان اصلی آن کودکان هستند. گروه داوران لاک‌پشت پرنده پس از یازده فصل ارزیابی و بررسی تقریبا تمام کتاب‌های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان کشور در سه سال اخیر، با تاسف بسیار اعلام می‌کند، قفسهٔ کتاب‌های کودکان در کتاب‌فروشی‌های ایران به جای این‌که پر از کتاب‌هایی باشد که طعم لذت خواندن را…