NO-2

ترسیم جنسیت در شعر برای نوجوانان

ترجمه و تلخیص: ربابه نصیری امینی نویسندگان: آنجلا بویمر جانسون، لارن جی، مکلانهن و ماریا پانک متز هویت جنسی در سنین بسیار پایین به دست می‌آید، اما فقط در دوران نوجوانی است که این هویت، با قالب‌ها و باورهای ملازم این دوره، عامل مهمی در زندگی زنان و مردان جوان می‌شود. این موضوع که آیا این قالب‌ها و باور‌ها با تعریف اجتماعی یک نقش جنسیتی «مناسب» منطبق هستند یا نه، دلمشغولی همهٔ نوجوانانی است که تلاش می‌کنند هویت جنسی‌شان را بهبود بخشند و آن را متعالی کنند. خانواده، همسالان و احتمالاً ویژگی‌های توارثی هم مانند هنجارهای فرهنگی براین هویت تأثیرگذارند. علاوه بر این‌ها، بحث‌های بسیاری دربارهٔ این موضوع در رسانه‌ها می‌شود؛ با وجود این، مدرسه‌ها و مطالب برنامه‌های آموزشی که برای نوجوانان ارائه می‌شوند و می‌توانند منابع مؤثری در درک دانش آموزان از نقش جنسیتی مناسب باشند، اغلب این مهم را از قلم می‌اندازند. آثار ادبی نیز می‌توانند به خوبی…