Lakposht-NO-14

کتاب‌های مهارت‌آموز

برای آموزش نقاشی به کودکان، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. گروهی از مهارت طراحی شروع می‌کنند و گروهی از تخیل آزاد و پرداختن به ایده‌های خلاقانه. در بازار کتاب نیز، برای هر دو گروه کتاب‌هایی می‌توان یافت. مجموعه کتاب «ساده ببینیم، ساده بکشیم» را شاید بتوان جزو بهترین کتاب‌هایی دانست که بر روی مهارت طراحی تأکید می‌کنند. این مجموعه کتاب، بر این نکته اساسی استوار است که بسیاری از نقاشان و طراحان و معماران، پیش از آنکه چیزی را بکشند یا طراحی کنند، سعی می‌کنند آن را ساده ببینند و به شکل‌های ساده تبدیل کنند. آنان با این روش می‌توانند موضوع کار خود را ساده کرده و به آسانی آن را بکشند یا طراحی کنند. در این کتاب‌ها که پنج عنوان آن (تصویرسازی با کاغذ رنگی، کتاب نقاشی سبز من، چهره‌ها، دنیای خودتان را نقاشی کنید و ماشین‌ها و کامیون‌ها) در ایران منتشر شده است، نشان داده می‌شود که چگونه…