NO-2

تصویرگری شعر کودک و نوجوان

سحر ترهنده بودن یا نبودن تصویر وجود تصویر در کتاب‌های شعر کودکان، امری بحث برانگیز و مورد مناقشه است. متخصصان، شعر را زبان طبیعی کودک می‌دانند و بر این اعتقادند که شاعران به دلیل روحیاتی مانند مرکزگرایی، جان‌دارپنداری و شیفتگی به بازی، شباهت بسیاری با کودکان دارند و در واقع پهنه‌ٔ شعر وامدار دوران کودکی است و به همین دلیل است که کودکان با شعر رابطه‌ای طبیعی برقرار می‌کنند (قزل‌ایاغ، ص۲۲۲). مخالفان حضور تصویر در کتاب‌های شعر کودک، با تأکید بر این نظر عنوان می‌دارند که شعر پدیدهٔ هنری مستقلی است که به کمک تصاویر شاعرانهٔ خود در قالب زبانی ملموس و عاطفی با کودک ارتباط برقرار می‌کند. در این میان تصویرهایی که تنها به ترسیم عوامل عینی شعر می‌پردازند یا سطحی‌ترین لایه‌های شعر را دستمایه قرار می‌دهند، نه تنها کمکی به درک تخیل شاعرانه نمی‌کنند، بلکه برعکس راه تخیل فرد را می‌بندند و باعث یکسان‌سازی برداشت‌ کودکان می‌شوند. با…

NO-2

ترسیم جنسیت در شعر برای نوجوانان

ترجمه و تلخیص: ربابه نصیری امینی نویسندگان: آنجلا بویمر جانسون، لارن جی، مکلانهن و ماریا پانک متز هویت جنسی در سنین بسیار پایین به دست می‌آید، اما فقط در دوران نوجوانی است که این هویت، با قالب‌ها و باورهای ملازم این دوره، عامل مهمی در زندگی زنان و مردان جوان می‌شود. این موضوع که آیا این قالب‌ها و باور‌ها با تعریف اجتماعی یک نقش جنسیتی «مناسب» منطبق هستند یا نه، دلمشغولی همهٔ نوجوانانی است که تلاش می‌کنند هویت جنسی‌شان را بهبود بخشند و آن را متعالی کنند. خانواده، همسالان و احتمالاً ویژگی‌های توارثی هم مانند هنجارهای فرهنگی براین هویت تأثیرگذارند. علاوه بر این‌ها، بحث‌های بسیاری دربارهٔ این موضوع در رسانه‌ها می‌شود؛ با وجود این، مدرسه‌ها و مطالب برنامه‌های آموزشی که برای نوجوانان ارائه می‌شوند و می‌توانند منابع مؤثری در درک دانش آموزان از نقش جنسیتی مناسب باشند، اغلب این مهم را از قلم می‌اندازند. آثار ادبی نیز می‌توانند به خوبی…